April 15, 2011

Aktuelne izmjene i dopune Zakona o radu.

U prilogu možete pogledati:
-Predlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu-Tekst usaglašen od strane Radne grupe za izradu Zakona o radu
-Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu usvijen na sjednici Vlade Crne Gore 31.03.2011.g.
-Akt o postignutom konsenzusu članova Radne grupe za izradu Zakona o radu.

nazad